yr-no.php
Elrejelzs Mezőberény, Hungary
Utols frissts: 19.07.2018 @ 21.36
Legkzelebbi frissits: 20.07.2018 @ 10.00
Provided by: yr.no
Made by: YR.no & NRK
Ma 09.00 - 12.00 22°C   1012 hPa Gyenge szl Nyugat-szaknyugati 2 m/s
  12.00 - 18.00 25°C   1012 hPa Leheletszer Nyugat-szaknyugati 1 m/s
  18.00 - 00.00 26°C 1 mm 1011 hPa Leheletszer Nyugat-dlnyugati 1 m/s

meteogram

Elrejelzs 4 napos

Nap     Hmrsklet Es Lgnyoms Szl  
21.07.2018 00.00 - 06.00 20°C   1012 hPa Leheletszer Dlnyugati 1 m/s
  06.00 - 12.00 19°C   1012 hPa Leheletszer Nyugat-szaknyugati 1 m/s
  12.00 - 18.00 27°C 1 mm 1013 hPa Leheletszer Dl-dlkeleti 1 m/s
  18.00 - 00.00 26°C   1011 hPa Leheletszer Kelet-dlkeletre 1 m/s
22.07.2018 00.00 - 06.00 21°C < 1 mm 1011 hPa Gyenge szl Kelet-dlkeletre 2 m/s
  06.00 - 12.00 20°C 2 mm 1011 hPa Leheletszer szaki 0 m/s
  12.00 - 18.00 26°C 4 mm 1010 hPa Leheletszer Nyugat-szaknyugati 1 m/s
  20.00 - 02.00 23°C 3 mm 1009 hPa Leheletszer Dlnyugati 1 m/s
23.07.2018 02.00 - 08.00 20°C 1 mm 1009 hPa Leheletszer Dlkeleti 1 m/s
  08.00 - 14.00 20°C 3 mm 1008 hPa Szlcsend Dlnyugati 0 m/s
  14.00 - 20.00 23°C 3 mm 1007 hPa Szl szak-szakkeleti 4 m/s
  20.00 - 02.00 22°C   1007 hPa Gyenge szl szak-szaknyugat 2 m/s
24.07.2018 02.00 - 08.00 19°C   1007 hPa Szl szaki 4 m/s
  08.00 - 14.00 21°C   1008 hPa Szl szaki 5 m/s
  14.00 - 20.00 26°C   1007 hPa Eros szl szak-szakkeleti 6 m/s
  20.00 - 02.00 22°C < 1 mm 1008 hPa Gyenge szl szak-szakkeleti 2 m/s
25.07.2018 02.00 - 08.00 19°C   1009 hPa Szl szaki 4 m/s
  08.00 - 14.00 21°C 1 mm 1009 hPa Szl szaki 4 m/s
  14.00 - 20.00 24°C   1009 hPa Szl szak-szakkeleti 4 m/s
  20.00 - 02.00 23°C   1010 hPa Gyenge szl szaki 3 m/s
26.07.2018 02.00 - 08.00 21°C   1010 hPa Gyenge szl szak-szakkeleti 3 m/s
  08.00 - 14.00 23°C   1011 hPa Szl szaki 4 m/s
  14.00 - 20.00 29°C   1011 hPa Szl szaki 4 m/s
  20.00 - 02.00 25°C   1012 hPa Gyenge szl Kelet-szakkeleti 2 m/s
27.07.2018 02.00 - 08.00 21°C   1012 hPa Gyenge szl szak-szakkeleti 3 m/s
  08.00 - 14.00 23°C   1013 hPa Gyenge szl szak-szakkeleti 3 m/s
  14.00 - 20.00 30°C   1013 hPa Gyenge szl szak-szakkeleti 2 m/s
  20.00 - 02.00 26°C   1013 hPa Leheletszer Keleti 1 m/s
28.07.2018 02.00 - 08.00 21°C   1014 hPa Gyenge szl szaki 2 m/s
  08.00 - 14.00 23°C   1014 hPa Gyenge szl szak-szakkeleti 2 m/s
  14.00 - 20.00 30°C   1013 hPa Leheletszer szaki 1 m/s
  20.00 - 02.00 26°C   1014 hPa Leheletszer szak-szakkeleti 1 m/s
29.07.2018 02.00 - 08.00 22°C   1014 hPa Gyenge szl szak-szaknyugat 2 m/s
  08.00 - 14.00 24°C 1 mm 1014 hPa Leheletszer szak-szaknyugat 1 m/s