yr-no.php
Elrejelzs Mezőberény, Hungary
Utols frissts: 19.10.2017 @ 09.43
Legkzelebbi frissits: 19.10.2017 @ 22.00
Provided by: yr.no
Made by: YR.no & NRK
Ma   19°C   1016 hPa Gyenge szl Nyugat-dlnyugati 2 m/s
  18.00 - 00.00 15°C   1016 hPa Gyenge szl Nyugati 2 m/s

meteogram

Elrejelzs 4 napos

Nap     Hmrsklet Es Lgnyoms Szl  
20.10.2017 00.00 - 06.00 10°C   1017 hPa Gyenge szl Nyugat-dlnyugati 2 m/s
  06.00 - 12.00 8°C   1017 hPa Leheletszer Dl-dlnyugati 1 m/s
  12.00 - 18.00 20°C   1019 hPa Leheletszer Dlnyugati 1 m/s
  18.00 - 00.00 19°C   1018 hPa Leheletszer Dl-dlnyugati 1 m/s
21.10.2017 00.00 - 06.00 12°C   1018 hPa Gyenge szl Dl-dlnyugati 2 m/s
  06.00 - 12.00 10°C   1017 hPa Gyenge szl Dl-dlnyugati 2 m/s
  12.00 - 18.00 18°C   1018 hPa Gyenge szl Dlnyugati 2 m/s
  18.00 - 00.00 15°C   1016 hPa Gyenge szl Dlnyugati 2 m/s
22.10.2017 00.00 - 06.00 13°C   1016 hPa Gyenge szl Nyugat-szaknyugati 2 m/s
  08.00 - 14.00 11°C   1016 hPa Gyenge szl Kelet-szakkeleti 2 m/s
  14.00 - 20.00 18°C < 1 mm 1014 hPa Leheletszer Dlkeleti 1 m/s
  20.00 - 02.00 14°C 5 mm 1011 hPa Gyenge szl Kelet-dlkeletre 3 m/s
23.10.2017 02.00 - 08.00 13°C 9 mm 1006 hPa Leheletszer Dl-dlkeleti 1 m/s
  08.00 - 14.00 12°C 4 mm 1003 hPa Gyenge szl Dlnyugati 2 m/s
  14.00 - 20.00 12°C 2 mm 1004 hPa Gyenge szl Nyugat-szaknyugati 3 m/s
  20.00 - 02.00 10°C   1007 hPa Eros szl szak-szaknyugat 6 m/s
24.10.2017 02.00 - 08.00 10°C   1011 hPa Eros szl szaki 6 m/s
  08.00 - 14.00 9°C   1014 hPa Eros szl szaki 7 m/s
  14.00 - 20.00 13°C   1016 hPa Eros szl szak-szakkeleti 7 m/s
  20.00 - 02.00 9°C   1021 hPa Szl szaki 5 m/s
25.10.2017 02.00 - 08.00 6°C   1023 hPa Gyenge szl szaki 2 m/s
  08.00 - 14.00 4°C   1025 hPa Leheletszer szak-szaknyugat 1 m/s
  14.00 - 20.00 15°C   1025 hPa Gyenge szl Nyugat-dlnyugati 2 m/s
  20.00 - 02.00 9°C   1026 hPa Gyenge szl Dlkeleti 2 m/s
26.10.2017 02.00 - 08.00 8°C   1027 hPa Gyenge szl Dl-dlnyugati 2 m/s
  08.00 - 14.00 8°C   1027 hPa Gyenge szl Dlkeleti 2 m/s
  14.00 - 20.00 18°C   1025 hPa Gyenge szl Dlnyugati 2 m/s
  20.00 - 02.00 11°C   1025 hPa Gyenge szl Dl-dlnyugati 2 m/s
27.10.2017 02.00 - 08.00 10°C   1025 hPa Leheletszer Dlkeleti 1 m/s
  08.00 - 14.00 9°C   1026 hPa Gyenge szl szaki 2 m/s
  14.00 - 20.00 18°C   1027 hPa Gyenge szl szak-szakkeleti 3 m/s
  20.00 - 02.00 11°C   1027 hPa Gyenge szl Kelet-szakkeleti 2 m/s
28.10.2017 02.00 - 08.00 7°C   1028 hPa Gyenge szl Kelet-szakkeleti 2 m/s
  08.00 - 14.00 8°C   1028 hPa Leheletszer Dl-dlkeleti 1 m/s
  14.00 - 20.00 15°C   1028 hPa Gyenge szl Dl-dlnyugati 2 m/s
  20.00 - 02.00 11°C   1029 hPa Gyenge szl Dl-dlnyugati 2 m/s