yr-no.php
Elrejelzs Mezőberény, Hungary
Utols frissts: 19.02.2018 @ 08.31
Legkzelebbi frissits: 19.02.2018 @ 21.00
Provided by: yr.no
Made by: YR.no & NRK
Ma   7°C   1021 hPa Gyenge szl Kelet-szakkeleti 2 m/s
  18.00 - 00.00 2°C   1020 hPa Gyenge szl szaki 2 m/s

meteogram

Elrejelzs 4 napos

Nap     Hmrsklet Es Lgnyoms Szl  
20.02.2018 00.00 - 06.00 1°C < 1 mm 1018 hPa Gyenge szl Keleti 2 m/s
  06.00 - 12.00 1°C < 1 mm 1016 hPa Gyenge szl Keleti 2 m/s
  12.00 - 18.00 4°C   1016 hPa Gyenge szl Kelet-szakkeleti 2 m/s
  18.00 - 00.00 3°C < 1 mm 1013 hPa Gyenge szl szaki 3 m/s
21.02.2018 00.00 - 06.00 2°C 2 mm 1013 hPa Gyenge szl szak-szakkeleti 2 m/s
  06.00 - 12.00 1°C < 1 mm 1014 hPa Gyenge szl szak-szakkeleti 3 m/s
  12.00 - 18.00 4°C   1015 hPa Gyenge szl szaki 2 m/s
  18.00 - 00.00 3°C   1015 hPa Gyenge szl szak-szakkeleti 2 m/s
22.02.2018 00.00 - 06.00 0°C   1017 hPa Szl szak-szakkeleti 4 m/s
  07.00 - 13.00 -1°C   1016 hPa Szl szak-szakkeleti 4 m/s
  13.00 - 19.00 6°C < 1 mm 1016 hPa Szl szaki 5 m/s
  19.00 - 01.00 4°C   1017 hPa Szl szaki 4 m/s
23.02.2018 01.00 - 07.00 1°C   1018 hPa Szl szak-szakkeleti 4 m/s
  07.00 - 13.00 1°C   1019 hPa Szl szaki 4 m/s
  13.00 - 19.00 7°C   1020 hPa Szl szaki 5 m/s
  19.00 - 01.00 3°C   1021 hPa Szl szak-szakkeleti 5 m/s
24.02.2018 01.00 - 07.00 -1°C   1024 hPa Szl szak-szakkeleti 5 m/s
  07.00 - 13.00 -3°C   1025 hPa Szl szak-szakkeleti 5 m/s
  13.00 - 19.00 4°C   1024 hPa Eros szl szak-szakkeleti 6 m/s
  19.00 - 01.00 0°C   1024 hPa Szl szak-szakkeleti 5 m/s
25.02.2018 01.00 - 07.00 -3°C   1025 hPa Szl szak-szakkeleti 5 m/s
  07.00 - 13.00 -4°C   1024 hPa Szl szak-szakkeleti 5 m/s
  13.00 - 19.00 1°C   1023 hPa Eros szl szak-szakkeleti 6 m/s
  19.00 - 01.00 -3°C   1023 hPa Eros szl szak-szakkeleti 6 m/s
26.02.2018 01.00 - 07.00 -5°C   1023 hPa Szl szak-szakkeleti 5 m/s
  07.00 - 13.00 -5°C   1022 hPa Szl szaki 4 m/s
  13.00 - 19.00 -1°C   1021 hPa Gyenge szl szaki 3 m/s
  19.00 - 01.00 -4°C   1020 hPa Szl szak-szakkeleti 5 m/s
27.02.2018 01.00 - 07.00 -7°C   1019 hPa Szl szak-szakkeleti 4 m/s
  07.00 - 13.00 -7°C   1016 hPa Szl szak-szakkeleti 4 m/s
  13.00 - 19.00 -2°C < 1 mm 1013 hPa Szl szak-szakkeleti 4 m/s
  19.00 - 01.00 -3°C   1012 hPa Gyenge szl szak-szakkeleti 2 m/s
28.02.2018 01.00 - 07.00 -7°C   1010 hPa Gyenge szl szak-szakkeleti 3 m/s
  07.00 - 13.00 -8°C   1007 hPa Szl szaki 3 m/s
  13.00 - 19.00 -2°C   1003 hPa Szl szaki 4 m/s
  19.00 - 01.00 -4°C   1002 hPa Gyenge szl Nyugat-szaknyugati 2 m/s