yr-no.php
Elrejelzs Mezőberény, Hungary
Utols frissts: 24.06.2018 @ 21.35
Legkzelebbi frissits: 25.06.2018 @ 10.00
Provided by: yr.no
Made by: YR.no & NRK
Ma 09.00 - 12.00 19°C   1018 hPa Leheletszer Dlkeleti 1 m/s
  12.00 - 18.00 21°C   1018 hPa Leheletszer Dlnyugati 1 m/s
  18.00 - 00.00 22°C   1017 hPa Leheletszer szak-szaknyugat 1 m/s

meteogram

Elrejelzs 4 napos

Nap     Hmrsklet Es Lgnyoms Szl  
26.06.2018 00.00 - 06.00 15°C   1018 hPa Gyenge szl Kelet-dlkeletre 2 m/s
  06.00 - 12.00 14°C   1017 hPa Gyenge szl szak-szakkeleti 2 m/s
  12.00 - 18.00 23°C   1017 hPa Gyenge szl szak-szakkeleti 3 m/s
  18.00 - 00.00 23°C   1015 hPa Gyenge szl szak-szakkeleti 2 m/s
27.06.2018 00.00 - 06.00 18°C 3 mm 1016 hPa Gyenge szl szak-szakkeleti 3 m/s
  06.00 - 12.00 16°C 3 mm 1014 hPa Szl szaki 3 m/s
  12.00 - 18.00 21°C   1013 hPa Szl szak-szakkeleti 5 m/s
  20.00 - 02.00 18°C < 1 mm 1010 hPa Szl szak-szakkeleti 4 m/s
28.06.2018 02.00 - 08.00 16°C   1008 hPa Gyenge szl szaki 3 m/s
  08.00 - 14.00 20°C   1007 hPa Gyenge szl szaki 3 m/s
  14.00 - 20.00 26°C 3 mm 1006 hPa Leheletszer Dlkeleti 1 m/s
  20.00 - 02.00 21°C   1007 hPa Leheletszer Nyugati 1 m/s
29.06.2018 02.00 - 08.00 17°C   1007 hPa Leheletszer Nyugat-szaknyugati 1 m/s
  08.00 - 14.00 21°C 3 mm 1007 hPa Leheletszer Nyugat-szaknyugati 1 m/s
  14.00 - 20.00 25°C 2 mm 1006 hPa Szl Nyugati 4 m/s
  20.00 - 02.00 22°C   1005 hPa Gyenge szl Nyugati 3 m/s
30.06.2018 02.00 - 08.00 19°C 4 mm 1005 hPa Gyenge szl Nyugati 2 m/s
  08.00 - 14.00 20°C   1007 hPa Gyenge szl Nyugat-szaknyugati 3 m/s
  14.00 - 20.00 26°C   1008 hPa Szl szaki 5 m/s
  20.00 - 02.00 21°C   1012 hPa Szl szak-szakkeleti 5 m/s
01.07.2018 02.00 - 08.00 16°C   1015 hPa Szl szaki 4 m/s
  08.00 - 14.00 18°C   1018 hPa Szl szaki 5 m/s
  14.00 - 20.00 23°C   1017 hPa Szl Nyugat-szaknyugati 3 m/s
  20.00 - 02.00 21°C   1016 hPa Leheletszer Nyugat-dlnyugati 1 m/s
02.07.2018 02.00 - 08.00 13°C   1018 hPa Gyenge szl Kelet-dlkeletre 2 m/s
  08.00 - 14.00 19°C   1018 hPa Gyenge szl Nyugati 2 m/s
  14.00 - 20.00 25°C   1017 hPa Gyenge szl Nyugat-szaknyugati 3 m/s
  20.00 - 02.00 21°C   1016 hPa Gyenge szl szaki 2 m/s
03.07.2018 02.00 - 08.00 15°C   1017 hPa Gyenge szl Dlkeleti 2 m/s
  08.00 - 14.00 21°C   1017 hPa Szlcsend Kelet-dlkeletre 0 m/s
  14.00 - 20.00 27°C   1016 hPa Gyenge szl Nyugat-dlnyugati 2 m/s
  20.00 - 02.00 24°C   1014 hPa Gyenge szl Dl-dlnyugati 2 m/s
04.07.2018 02.00 - 08.00 20°C   1015 hPa Gyenge szl Dl-dlnyugati 3 m/s
  08.00 - 14.00 22°C   1015 hPa Gyenge szl Dlnyugati 2 m/s