yr-no.php
Elrejelzs Mezőberény, Hungary
Utols frissts: 23.03.2018 @ 08.37
Legkzelebbi frissits: 23.03.2018 @ 21.00
Provided by: yr.no
Made by: YR.no & NRK
Ma   2°C < 1 mm 1004 hPa Leheletszer Nyugat-dlnyugati 0 m/s
  18.00 - 00.00 1°C   1004 hPa Gyenge szl Dl-dlkeleti 2 m/s

meteogram

Elrejelzs 4 napos

Nap     Hmrsklet Es Lgnyoms Szl  
24.03.2018 00.00 - 06.00 -3°C   1004 hPa Leheletszer Dl-dlkeleti 1 m/s
  06.00 - 12.00 -2°C   1006 hPa Gyenge szl Kelet-dlkeletre 2 m/s
  12.00 - 18.00 5°C   1008 hPa Leheletszer Keleti 2 m/s
  18.00 - 00.00 4°C   1009 hPa Leheletszer szak-szaknyugat 0 m/s
25.03.2018 00.00 - 07.00 -2°C   1011 hPa Gyenge szl Nyugati 2 m/s
  06.00 - 12.00 -3°C   1012 hPa Gyenge szl Keleti 2 m/s
  12.00 - 18.00 8°C   1014 hPa Gyenge szl Dl-dlkeleti 2 m/s
  18.00 - 00.00 8°C   1012 hPa Leheletszer Dlkeleti 1 m/s
26.03.2018 00.00 - 06.00 2°C   1012 hPa Gyenge szl Kelet-dlkeletre 2 m/s
  08.00 - 14.00 2°C   1012 hPa Leheletszer Kelet-szakkeleti 1 m/s
  14.00 - 20.00 9°C   1010 hPa Gyenge szl Nyugat-szaknyugati 2 m/s
  20.00 - 02.00 6°C < 1 mm 1010 hPa Gyenge szl Nyugat-szaknyugati 3 m/s
27.03.2018 02.00 - 08.00 4°C   1010 hPa Gyenge szl Nyugati 2 m/s
  08.00 - 14.00 4°C   1010 hPa Gyenge szl Nyugati 2 m/s
  14.00 - 20.00 10°C   1009 hPa Gyenge szl Nyugati 3 m/s
  20.00 - 02.00 6°C   1009 hPa Gyenge szl Dlnyugati 2 m/s
28.03.2018 02.00 - 08.00 2°C   1008 hPa Gyenge szl Dlkeleti 3 m/s
  08.00 - 14.00 4°C   1005 hPa Szl Dlkeleti 5 m/s
  14.00 - 20.00 11°C   1001 hPa Eros szl Dl-dlnyugati 6 m/s
  20.00 - 02.00 10°C 4 mm 998 hPa Gyenge szl Dl-dlnyugati 3 m/s
29.03.2018 02.00 - 08.00 9°C 2 mm 998 hPa Szl Dlnyugati 4 m/s
  08.00 - 14.00 7°C   1000 hPa Gyenge szl Nyugat-dlnyugati 2 m/s
  14.00 - 20.00 12°C   1003 hPa Szl Nyugat-szaknyugati 4 m/s
  20.00 - 02.00 7°C   1008 hPa Szl Nyugat-szaknyugati 4 m/s
30.03.2018 02.00 - 08.00 2°C   1018 hPa Szl szak-szakkeleti 4 m/s
  08.00 - 14.00 1°C   1023 hPa Gyenge szl Kelet-szakkeleti 3 m/s
  14.00 - 20.00 6°C   1024 hPa Leheletszer szaki 1 m/s
  20.00 - 02.00 3°C   1024 hPa Gyenge szl Kelet-szakkeleti 2 m/s
31.03.2018 02.00 - 08.00 -1°C   1024 hPa Gyenge szl Kelet-szakkeleti 2 m/s
  08.00 - 14.00 3°C   1022 hPa Gyenge szl Keleti 2 m/s
  14.00 - 20.00 17°C   1018 hPa Gyenge szl Dlkeleti 3 m/s
  20.00 - 02.00 12°C   1014 hPa Gyenge szl Dl-dlkeleti 3 m/s
01.04.2018 02.00 - 08.00 11°C   1013 hPa Szl Dlkeleti 4 m/s
  08.00 - 14.00 12°C   1012 hPa Szl Dlkeleti 4 m/s
  14.00 - 20.00 22°C   1009 hPa Szl Dlkeleti 5 m/s
  20.00 - 02.00 18°C   1005 hPa Eros szl Dlkeleti 6 m/s