yr-no.php
Elrejelzs Mezőberény, Hungary
Utols frissts: 20.03.2018 @ 20.40
Legkzelebbi frissits: 21.03.2018 @ 09.00
Provided by: yr.no
Made by: YR.no & NRK
Ma 05.00 - 06.00 -2°C   1017 hPa Gyenge szl szaki 3 m/s
  06.00 - 12.00 -3°C   1016 hPa Szl szaki 4 m/s
  12.00 - 18.00 3°C   1018 hPa Szl szak-szakkeleti 5 m/s
  18.00 - 00.00 1°C   1021 hPa Szl szaki 5 m/s

meteogram

Elrejelzs 4 napos

Nap     Hmrsklet Es Lgnyoms Szl  
22.03.2018 00.00 - 06.00 -4°C   1024 hPa Gyenge szl szak-szakkeleti 3 m/s
  06.00 - 12.00 -6°C   1022 hPa Szl szak-szakkeleti 3 m/s
  12.00 - 18.00 3°C   1018 hPa Szl szaki 4 m/s
  18.00 - 00.00 0°C   1013 hPa Gyenge szl szak-szakkeleti 3 m/s
23.03.2018 00.00 - 06.00 -3°C   1010 hPa Gyenge szl szak-szakkeleti 3 m/s
  06.00 - 12.00 -4°C   1007 hPa Gyenge szl szaki 2 m/s
  12.00 - 18.00 3°C   1006 hPa Leheletszer Nyugat-dlnyugati 1 m/s
  19.00 - 01.00 -1°C   1005 hPa Gyenge szl Nyugat-dlnyugati 2 m/s
24.03.2018 01.00 - 07.00 -5°C   1006 hPa Gyenge szl Nyugat-szaknyugati 2 m/s
  07.00 - 13.00 -3°C   1007 hPa Leheletszer Dl-dlkeleti 0 m/s
  13.00 - 19.00 7°C   1008 hPa Leheletszer Dlkeleti 1 m/s
  19.00 - 01.00 3°C   1011 hPa Gyenge szl Dl-dlkeleti 2 m/s
25.03.2018 01.00 - 08.00 -2°C   1014 hPa Gyenge szl Dl-dlnyugati 2 m/s
  08.00 - 14.00 0°C   1015 hPa Leheletszer Kelet-szakkeleti 1 m/s
  14.00 - 20.00 10°C   1015 hPa Gyenge szl Dlkeleti 2 m/s
  20.00 - 02.00 5°C   1013 hPa Gyenge szl Kelet-szakkeleti 3 m/s
26.03.2018 02.00 - 08.00 1°C   1013 hPa Leheletszer Dl-dlkeleti 2 m/s
  08.00 - 14.00 4°C   1012 hPa Leheletszer Kelet-szakkeleti 1 m/s
  14.00 - 20.00 8°C   1011 hPa Leheletszer szak-szakkeleti 1 m/s
  20.00 - 02.00 5°C 2 mm 1012 hPa Gyenge szl szaki 2 m/s
27.03.2018 02.00 - 08.00 3°C   1011 hPa Leheletszer Nyugat-szaknyugati 2 m/s
  08.00 - 14.00 4°C   1012 hPa Gyenge szl Nyugati 2 m/s
  14.00 - 20.00 12°C   1010 hPa Szl Nyugat-szaknyugati 3 m/s
  20.00 - 02.00 6°C   1011 hPa Gyenge szl Dl-dlnyugati 2 m/s
28.03.2018 02.00 - 08.00 5°C   1012 hPa Szl Nyugat-szaknyugati 4 m/s
  08.00 - 14.00 3°C   1014 hPa Leheletszer Nyugat-szaknyugati 1 m/s
  14.00 - 20.00 11°C   1013 hPa Gyenge szl Nyugat-dlnyugati 2 m/s
  20.00 - 02.00 8°C   1011 hPa Gyenge szl Dl-dlkeleti 2 m/s
29.03.2018 02.00 - 08.00 8°C   1009 hPa Szl Dlkeleti 4 m/s
  08.00 - 14.00 7°C   1009 hPa Szl Dl-dlnyugati 4 m/s
  14.00 - 20.00 15°C 2 mm 1009 hPa Szl Dlnyugati 5 m/s
  20.00 - 02.00 10°C   1011 hPa Gyenge szl Dlnyugati 3 m/s
30.03.2018 02.00 - 08.00 6°C   1015 hPa Gyenge szl Nyugat-szaknyugati 2 m/s
  08.00 - 14.00 8°C   1017 hPa Gyenge szl Kelet-szakkeleti 2 m/s